blog1

12 May 2016 11:19
Tags

Back to list of posts

อริสโตเติล (Aristotle) บิดาแห่งการพูดต่อหน้าสาธารณชนเชื่อว่านักพูด ที่จะประสบความลำเรีจได้จะต้องมี"อารมณ์รวม"หรือ “ความรัท"ในเรื่องที่ ตัวเองพูด แต่ผู้สิอสารในปัจจุบันสระน้ําสําเร็จรูป intex น้อยรายที่จะแสดงความตื่นเต้นในเรื่องที่ ตัวเองพูดออกมา แต่สตีฟ จ๊อบคั นั้นออกอาการให้เห็นอย่างเต็มที่ในทุกครั้ง อดีตพนักงานและนักข่าวบางคนถงกับบอกว่า พลังและความตื่นเต้นของ จ๊อบลันั้นมากมายจนน่าพิศวง เขาใช้เวลาไม่กี่นาทีคิดคำประกาศที่มาจากใจ รักด้วยการเตีมคำลงไปในช่องว่างของประโยคต่อไปนี้ : “ผมมีความตื่นเต้น ในสินค้า (บริษัท แนวคิดใหม่ ประโยชน์ใช้สอย ฯลฯ) ตัวนี้มาก เพราะมัน

ตอนนี้คุณก็คิดหาคำพาดหัวและคำประกาศที่มาจากใจรักได้เรียบร้อย แล้ว ขอให้คุณเขยนข้อความสามข้อความที่คุณต้องการให้ผู้ฟังของคุณได้รับรู้ มันควรจะจำได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องดูโน้ตที่จดไว้ เราจะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้ง ในฉาก 5 แต่ตอนนี้ขอแค'ให้คุณรู้ว่าผู้ฟังของคุณจะจดจำข้อความไต้เพียง สามหรีอลี่ข้อความเท่านั้น ข้อความหล้กแต่ละข้อความนั้นจะต้องมีข้อความสระน้ําสําเร็จรูป รองตามมาสนับสนุนด้วย

ในเวลาที่คุณเขียนข้อความหลักและข้อความสนับลนุนนั้น ขอให้คิดว่า จะเล่าเรื่องของคุณให้น่าสนใจไต้อย่างไร อริลโตเดิลบอกไว้ว่า การนำไป เปรียบกับลี่งอื่น ‘'เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด" การเปรียบ สระว่ายน้ําสําเร็จรูป ขนาดเล็ก ราคาคือคำพูดหรีอประโยคที่ เป็นเรื่องของลี่งอื่นๆ ที่เราขอยืมมาใข้เปรียบเทียบ มันเป็นเครื่องมีอที่สามารถ โน้มน้าวใจได้ดีสำหรับแคมเปญทางการตลาด โฆษณา และประชาลัมพันธ์ จ๊อบลันำการเปรียบมาใช้ไนการสนทนาและการนำเสนอของเขาเสมอ ใน การให้ลัมภาษณ์ครั้งหนึ่งจ๊อบลักล่าวสระน้ําสําเร็จรูปขนาดเล็กว่า "สำหรับนมแล้วคอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือที่วิเคษมากเท่าที่เราเคยมีมา มันเปรียบเหมือนรกจักรยานสำหรับ ความคดของเราเลยทีเดียว"

นักขายมืออาขีพมักจะชอบใช้การเปรียบกับกิฬา : "เราร่วมเล่นในทีม เดียวกัน" "ที่ไม่ใช่การซ้อมนะ เรากำลังเล่นกันจริงๆ" หรีอ "เรากำลังหวดครั้ง ที่พัน ทำให้ดีนะ" ถึงการเปรียบกับกีฬายังใช้!ด้ดีอยู่ แต่ขอให้คุณลองหาอะไร ใหม่ๆ ที่อยู่เหนือความคาดหมายของผู้ฟังมาใช้บ้าง ผมเองก็พบการเปรียบที่ น่าสนใจสำหรับชุดต่อต้านไวรัส (Antivirus) สำหรับแอพพลิเคฃั่นต่างๆ ของ คาสเปอร์ลกี (Kaspersky) บริษัทนี้เอโฆษณาเต็มหน้า (ที่ผมเห็นนั้นอยู่ใน หนังสือ
พีมพัยูเอลเอทูเดย์) เป็นภาพของอัศวินยุคกลางใส่เสือเกราะเดินคอตก หันหลังให้ผู้อ่านสระน้ําสําเร็จรูป pantip พาดหัวด้วยข้อความว่า "อย่าเศร้าไปเลย คุณเองก็เคยเก่ง มาก่อนใน

Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License